Expert Universitari en Direcció de Projectes d’Edificació. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

Titulacions que es poden obtenir

  • "Expert Universitari en Direcció de Projectes d'Edificació. Títol propi de la UIB (20 ECTS)", per alumnes amb titulació universitària.
  • "Diploma Universitari de Direcció de Projectes d'Edificació. Títol propi de la UIB (20 ECTS)", per alumnes amb accés a la Universitat.
  • "Diploma de Direcció de Projectes d'Edificació. Títol propi de la UIB (20 ECTS)", per alumnes sense accés a la Universitat.
Curs, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Expert Universitari, Presencial, Projectes