Expert Universitari en Direcció de Projectes d’Edificació. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

Preus i terminis

  • 1.750€ per als col·legiats del Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Mallorca (COAATIEMCA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) i del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Balears; pels membres de l’Associació de Constructors de Balears; i pels membres d’altres entitats col·laboradores associades.
  • 1.950€ per a la resta alumnes.

Hi ha la possibilitat de pagar en dos terminis: 1000€ en el moment de formalitzar la matrícula y la resta al mes de març. Els alumnes col·legiats en algún dels Col·legis Professionals indicats poden contactar amb ells per consultar si vos ho poden finançar en més terminis.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui dur a terme

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no amissió de l'alumne o anul·lació del curs.

Curs, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Expert Universitari, Presencial, Projectes