Expert Universitari en Direcció de Projectes d’Edificació. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

Estructura i contingut

1. La Gestió de Projectes. Conceptes bàsics
2. La Gestió dels Interessats en el Projecte
3. La Gestió de la Integració del Projecte
4. La Gestió de l'Abast del Projecte
5. La Gestió Temporal del Projecte
6. La Gestió dels Recursos Humans del Projecte
7. La Gestió de les Comunicacions del Projecte
8. La Gestió dels Costs del Projecte
9. La Gestió de les Adquisicions del Projecte
10. La Gestió dels Riscs del Projecte
11. La Gestió de la Qualitat del Projecte
12. El Seguiment i el Tancament del Projecte
13. Eines de Gestió de Projectes
14. Casos d'èxit en la Gestió de Projectes
15. Projecte en equip
16. L'examen PMP del PMI®

Curs, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Expert Universitari, Presencial, Projectes