2017-2018 Expert Universitari en Direcció de Projectes d’Edificació. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

Un projecte és un conjunt d'activitats, planificades, executades i supervisades que, amb recursos finits, té com a objectiu crear un producte, resultat o servei únic. Un projecte pot consistir a activar un conjunt d'accions del pla estratègic, desenvolupar un nou sistema d'informació, construir un nou edifici, treure un nou producte al mercat, implantar una determinada tecnologia, posar en funcionament uns nous estudis, entre moltes altres activitats.

El perfil professional capacitat per poder realitzar actuacions en totes les àrees de gestió d'un projecte, s’anomena director de projectes (Project Manager). Aquesta és una figura cada vegada més demanada en el mercat laboral i els seus coneixements són claus en l’èxit d’un projecte.
Per dirigir i gestionar eficientment un projecte és necessari tenir coneixements en múltiples àrees de gestió, algunes de les quals es detallen a continuació:

  • Temporal, per poder establir i controlar el cronograma del projecte.
  • De recursos humans, per poder decidir els perfils necessaris per realitzar cada tasca i cercar les persones que més s’adaptin a cada perfil.
  • De comunicació, per poder gestionar les relacions no únicament de l’equip intern del projecte, sinó també amb el client i els proveïdors.
  • Econòmica, per poder definir el pressupost del projecte i realitzar el control financer durant tota l’execució.
  • De riscs, per poder identificar les possibles causes que puguin afectar el desenvolupament previst de projecte i desviar-lo d’algun dels seus objectius, així com establir el pla de reacció enfront d’aquestes incidències.
Sessió informativa

El dimecres 17 de gener a les 18.30h es durà a terme una sessió informativa a l'aula 27 de l'Edifici Sa Riera (C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, 2n 07012 Palma).

Està obert a tothom i no cal inscripció!

Adreçat a

Qualsevol professional del sector de l'edificació que vulgui adquirir competències i habilitats en el camp de la direcció de projectes, independentment del tipus d'empresa en el qual es trobi desenvolupant la seva tasca, ja sigui privada, organisme públic o fundació.

També hi podran assistir professionals d’altres sectors, però tendran prioritat els abans esmentats

Curs, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Expert Universitari, Presencial, Projectes