Curs d'Actualització Universitària en Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH). Títol propi de la UIB (6 ECTS)

Horari

Curs en línia, horari flexible.

Avaluació

La valoració dels alumnes es basarà en l'entrega d'activitats obligatòries i la superació de proves tipus test de cada un dels mòduls.

Idioma

Els idiomes vehiculars són el castellà i català i tot el material del curs es posa a disposició dels alumnes en aquests dos idiomes.

A distància, Centres educatius, Ciències i Ciències de la Salut, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Infància, Psicologia educativa