2017-2018 Curs d'Actualització Universitària: Com es poden Dirigir i Motivar Equips de Treball. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

Al món laboral actual, l'eficàcia dels Equips de Treball, s'ha convertit en una preocupació molt important. Els costos dels Recursos Humans suposen una gran inversió per a les empreses i entitats que necessiten rentabilitzar aquest esforç.

En el curs s'analitzen els models de lideratge i les recerces sobre aquesta temàtica que ja han demostrat la seva eficàcia, tant pel que fa a les conductes de direcció, com a l'hora de motivar els equips. A més a més, es revisen i modelen les competències que cada persona ha desenvolupat o ha de millorar per un precís exercici de direcció d’Equips de Treball.

Els objectius principals d'aquest curs són:

  • Reflexionar sobre el paper de la funció directiva dintre de les organitzacions laborals.
  • Saber i comprendre els principis i tècniques bàsiques en la direcció i motivació d'equips de treball.
  • Desenvolupar habilitats per a l'exercici de les funcions i responsabilitats de les tasques directives.
  • Ser capaços de reflexionar i analitzar les pròpies actuacions i actituds, aportant línies de millora.
  • Analitzar els efectes d'un determinat comportament de direcció sobre l'eficàcia del seu equip i sobre el clima laboral.
  • Optimitzar els recursos propis i proporcionar instruments que els permetin millorar les seves habilitats socials de direcció i motivació davant el seu equip de treball.
Matrícula oberta!

Matrícula oberta fins al 23 d'octubre! Aprofita l'oportunitat de formar part del curs!

Adreçat a

Alumnes amb diplomatura, llicenciatura o grau universitari i/o a persones amb experiència o interés pel tema.

A distància, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació i Psicologia, Empresa, Entorn laboral, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme