Curs d'Iniciació al Videomapatge Professional (Mapping)

Preus i condicions

El cost total del curs és de 255€.

Únicament es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o no realització del curs.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui dur a terme.

Curs, Cursos d'especialització, Enginyeria i Arquitectura, Mallorca, Márqueting, Presencial, Software