Curs d'Iniciació al Videomapatge Professional (Mapping)

Horari

Els dilluns i dimecres de 17 a 20 hores i divendres de 17 a 21 hores, des del 22/05/2017 al 26/05/2017

Idioma

L'idioma vehicular del curs serà castellà i català

Infraestructures

El curs es durà a terme a LADAT, Unitat d'Animació i Tecnologies Audiovisuals de la Universitat de les Illes Balears, que compta amb una aula de cinematografia digital equipada amb 20 ordinadors iMac, i del qual totes les aules es troben equipades amb projector, pantalla i equip de so per dur a terme els visionats. (Edifici Europa, baixos, ParcBIT. 07121 Palma).

Curs, Cursos d'especialització, Enginyeria i Arquitectura, Mallorca, Márqueting, Presencial, Software