Curs d'Iniciació al Videomapatge Professional (Mapping)

Professorat

Ángel Romero

Neix a Palma el 1980. Va cursar els estudis de Tècnic de So i Producció Musical a l'escola Microfusa de Barcelona i de Tècnic en Edició de Vídeo Professional, Animació 3D, Modelatge i Render a l'Euroinnova Business School.

El 2014 funda l'empresa Palmapping, on desenvolupa els seus treballs audiovisuals per a empreses com Mini, BCM, Tito's, Los 40 Principales o HotelBeds, entre d’altres.

Curs, Cursos d'especialització, Enginyeria i Arquitectura, Mallorca, Márqueting, Presencial, Software