Curs d'Iniciació al Videomapatge Professional (Mapping)

Continguts

Projeccions, VJing i mapatge

 • Exemples de diferents tipus de VJing i mapatge
 • Eines per dur a terme projeccions visuals
 • Tipus de projectors i connectors
 • Programari i còdecs adequats
   

Mapatge amb Resolume i MadMapper

 • Diferents tècniques i programes per a mapatge
 • Mapatge amb Resolume Arena
 • Mapatge amb MadMapper
 • Connectors (plug-ins) i còdecs
   

Motion Graphics, After Effects i Photoshop

 • Creació de màscares amb Photoshop per a la seva aplicació en mapatge
 • Creació de màscares, plànols, contorns lluminosos i siluetes amb After Effects per a la seva aplicació en mapatge
           

Introducció bàsica a 3D per a la seva aplicació en mapatge.

Pràctiques

 • Configuració de l'ordinador de l'alumne
 • Aplicació de les tècniques i creació de videoloops
 • Aplicació de les tècniques apreses de videomapatge sobre estructures arquitectòniques, objectes 3D i dibuixos 2D
 • Creació de màscares personalitzades per a mapatge.
Curs, Cursos d'especialització, Enginyeria i Arquitectura, Mallorca, Márqueting, Presencial, Software