Taller d'Il·lustració: L'aquarel·la

Horari

Els dilluns, dimecres i divendres de 17 a 20 hores, des del 24/04/2017 al 12/05/2017.

Idioma

L'idioma vehicular del curs serà castellà i català

Infraestructures

El taller es realitzarà a les noves instal·lacions del LADAT, Unitat d'Animació i Tecnologies Audiovisuals de la Universitat de les Illes Balears, situat a l'edifici Europa, baixos, ParcBIT, a Palma.

Per fer el taller, el LADAT disposa d'instal·lacions modernes i equipament tecnològic actualitzat. Tot el material necessari per al taller el proporcionarà el centre.

Cursos d'especialització, Presencial