Taller d'Il·lustració: L'aquarel·la

Estructura i contingut

Característiques, funció i ús dels materials

 • El paper i els diferents gramatges.
 • Paper tesat.
 • Les aquarel·les.
 • Pinzells.
 • Líquid emmascarador.

Coneixement de la tècnica

 • Llum i transparència.
 • Degradats.
 • Veladures planes.
 • Mullat sobre mullat.
 • Pinzell eixut.
 • Reserves.
 • Anàlisi de creacions artístiques amb aquarel·la d'il·lustradors professionals.

Coneixement del color

 • Primaris, secundaris i cercle cromàtic.
 • Expressivitat del color: harmònics i complementaris.
 • To, saturació i lluminositat.

Combinació d'aquarel·la i altres tècniques

 • Grafit.
 • Llapis de color.
 • Guaix.
 • Tinta (plomí).

Projecte d'il·lustració

 • Aplicació dels coneixements adquirits a un projecte personal d'il·lustració.
 • Realització d'una il·lustració a color a partir d'un esbós a llapis.
Cursos d'especialització, Presencial