2016-2017 Expert Universitari en Disseny i Tecnologia de Producte amb Fusta. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Aquest curs té l'objectiu de proporcionar a l'alumne els coneixements teòrics i pràctics necessaris per al desenvolupament d'un producte des dels primers estadis de concepció de la idea, passant per les diferents etapes de disseny, màrqueting i prototips, fins a l'obtenció del producte final, emprant la fusta com a matèria primera fonamental.

El curs es divideix en set mòduls els responsables dels quals són professors especialistes en diferents disciplines: dibuix, disseny, màrqueting, modelatge, fusteria...

A més de les classes presencials, on s'explicaran conceptes i es realitzaran petites pràctiques per fixar coneixements, el curs exigeix una gran dedicació de l'alumne. Al llarg dels mòduls del curs, cada alumne desenvoluparà un projecte individual que consisteix en l'elaboració d'un disseny propi que culminarà en un prototip.

Adreçat a

Arquitectes, enginyers, dissenyadors, graduats en l'àmbit de les enginyeries i l'Arquitectura, llicenciats en Belles Arts i altres persones interessades que, amb l'autorització prèvia de l’equip de direcció, demostrin que tenen suficients coneixements o experiència per poder seguir i aprofitar el curs.