Expert Universitari en Disseny i Tecnologia de Producte amb Fusta. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Titulacions que se poden obtenir

"Expert Universitari en Disseny i Tecnologia de Producte amb Fusta. Títol propi de la UIB (15 ECTS)". Per a persones amb titulació universitària oficial.

"Diploma Universitari de Disseny i Tecnologia de Producte amb Fusta. Títol propi de la UIB (15 ECTS)". Per a persones amb accés a la Universitat.

"Diploma de Disseny i Tecnologia de Producte amb Fusta. Títol propi de la UIB (15 ECTS)". Per a persones sense accés a la Universitat.

Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Expert Universitari, Mallorca, Presencial