Expert Universitari en Disseny i Tecnologia de Producte amb Fusta. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Preu i condicions

El cost del curs és de 1.250€,  poden pagar-se amb targeta de crèdit on line o realitzar un ingrés bancari.

Únicament es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o no realització del curs.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui duu a terme

Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Expert Universitari, Mallorca, Presencial