Especialista Universitari en Aplicacions Docents i Professionals de les Competències Emocionals. Títol propi de la UIB (30 ECTS). 2018/19 (EDICIÓ MALLORCA)

Horari

Es durà a terme els dilluns i dimecres de 17.30 a 21.30h des del 24 d'octubre de 2018 al 7 de juny de 2019.

Avaluació

  • Per a poder ser avaluat cal assistir al 80 per cent del curs.
  • L'avaluació consistirà amb la presentació d'un treball d'aplicació docent i/o professional de les competencies emocionals

Quines sortides professionals tendre?

L'adquisició de coneixements teòrics i pràctics en competències emocionals facilita la millora de la qualitat de les tasques professionals pròpies de la docència, el treball i l'educació social, la intervenció socioeducativa, la mediació, l'orientació i l'assessorament per a la formació emocional intel·ligent, l'afrontament constructiu de problemes i dificultats, la pràctica de consens, així com la prevenció i el tractament constructiu de conflictes.

Aquestes aptituds i destreses augmenten les capacitats dels professionals als quals està destinada aquesta formació, i es potencien les competències curriculars relacionades amb la docència, la intervenció, la mediació, la psicologia, les ciències de la salut, l’empresa i totes les professions en què les relacions humanes ocupen un lloc essencial.

Educació, Educació i Psicologia, Entorn familiar, Entorn laboral, Entorns saludables, Estudi propi, Expert Universitari, Presencial, Psicologia educativa