Màster en Entrenament Personal (Personal Training). Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Titulacions que es poden obtenir

Per a alumnes amb titulació universitària oficial:

  • "Màster en Entrenament Personal (Personal Training). Títol propi de la UIB (60 ECTS)"
  • “Expert Universitari en Entrenament Personal, Recuperació Funcional i Poblacions Especials. Títol propi de la UIB (16 ECTS)”
  • “Expert Universitari en Entrenament Personal, Valoració i Tècniques de l'Entrenament. Títol propi de la UIB (21 ECTS)”

Per a persones amb accés a la universitat:

  • “Diploma Universitari d'Entrenament Personal (Personal Training). Títol propi de la UIB (60 ECTS)”.
  • “Diploma Universitari d’Entrenament Personal, Recuperació Funcional i Poblacions Especials. Títol propi de la UIB (16 ECTS)”
  • "Diploma Universitari d’Entrenament Personal, Valoració i Tècniques de l’Entrenament. Títol propi de la UIB (21 ECTS)”

Per a persones sense accés a la universitat:

  • “Diploma d’Entrenament Personal (Personal Training). Títol propi de la UIB (60 ECTS)”
  • “Diploma d’Entrenament Personal, Recuperació Funcional i Poblacions Especials. Títol propi de la UIB (16 ECTS)”
  • “Diploma d’Entrenament Personal, Valoració i Tècniques de l’Entrenament. Títol propi de la UIB (21 ECTS)”
Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Estudi propi, Màster, Presencial