Màster en Entrenament Personal (Personal Training). Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Preus i terminis

  • "Màster en Entrenament Personal":  3500€
  • Experts Universitaris:  2150€ cadascun

Hi ha la possibilitat de fraccionar el pagament el terminis:

  • Màster: 1500€ en el moment de formalitzar la matrícula i dos terminis de 1000€, un 90 dies després de formalitzar la matrícula i l'altre a 120 dies.
  • Experts Universitaris:  1150€ en el moment de formalitzar la matrícula i 1000€ 90 dies després.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a què es pugui dur a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o anul·lació del curs

Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Estudi propi, Màster, Presencial