Màster en Mediació de Conflictes Familiars, Civils i Mercantils. Títol propi de la UIB (63 ECTS)

Mòdul 1: Aspectes psicosocials dels sistemes familiars (5,3 ECTS)

Mòdul II: Aspectes juridicoeconòmics sobre dret de família i menors relacionats amb la mediació familiar, (5,3 ECTS)

Mòdul III: Teoria i pràctica de la mediació (21,3 ECTS)

Mòdul IV: Pràctiques experimentals (10 ECTS)

Mòdul V: Model centrat en la solució:  eines per a la mediació familiar, (8 ECTS)

Mòdul VI: Aspectes juridicoeconòmics sobre dret civil i mercantil relacionats amb la mediació del conflicte (5,3 ECTS)

Mòdul VII: Mediació i negociació assistida en conflictes de naturalesa civil i mercantil (8 ECTS)

Dret, Educació i Psicologia, Estudi propi, Màster, Presencial