2016-2017 Mapa Escolar, Escolarització i Equitat

JORNADES "MAPA ESCOLAR, ESCOLARITZACIÓ I EQUITAT"

Dates: 11 i 12 de novembre de 2016

Lloc: Sala d'Actes de l'edifici Guillem Cifre de Colonya. Campus UIB. Palma

Informació addicional

Per realitzar la matrícula haurà de seleccionar un dels grups de treball de dissabte.

Per a tots aquells pares i mares participants de les jornades que ho desitgin hi haurà disponible un servei de custòdia dels seus fills. Per tenir accés a aquest servei heu d'enviar un correu a: marta.salmeron@uib.es indicant l'edat, el número d'infants i l'horari en que s'usarà el servei.

Cartell Mapa Escolar

El cost de la Jornada és de 30€ per persona

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui dur a terme

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o no realització del curs.

11 i 12 de novembre