Expert Universitari en Energies Renovables. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

Titulacions que se poden obtenir

Expert Universitari en Energies Renovables. Titol propi de la UIB (20 ECTS), per als alumnes amb titulació universitària reglada.

Diploma Universitari d'Energies Renovables. Titol propi de la UIB (20 ECTS), per a alumnes amb accés a la Universitat.

Diploma d'Energies Renovables. Titol propi de la UIB (20 ECTS) , per a alumnes sense accés a la Universitat.