Expert Universitari en Energies Renovables. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

Preu

El cost del curs és de 750€ a pagar amb targeta de crèdit o ingrés bancari.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui dur a terme

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o no realització del curs.

Aigua, Conservació, Contaminació, Curs, Ecosistema, Energies renovables, Enginyeria i Arquitectura, Estrès hídric, Estudi propi, Expert Universitari, Impacte ambiental, Mallorca, Medi ambient, Presencial