Expert Universitari en Energies Renovables. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

Estructura

Mòdul 1. Energia Solar Tèrmica

- Energia solar tèrmica

- Trajectòria solar i conceptes físics del Sol

- Sistemes de baixa temperatura, de mitjana i gran escala

- Sistemes de mitjana temperatura, de mitjana i gran escala

- Centrals termosolars i aplicacions en alta temperatura

- Jornada pràctica

Mòdul 2. Energia Solar Tèrmica

- Conceptes bàsics i tecnologies

- Mòduls, inversors, reguladors, proteccions...

- Sistemes de vendes o connexió a xarxa; parcs solars, edificis, sistemes aïllats

- Jornada pràctica

Mòdul 3. Energia Eòlica

- Conceptes bàsics

- Tipus d'aerogeneradors

- Parcs eòlics

- Eòlica urbana, minieòlica i microeòlica

Mòdul 4. Energia de Biomassa, Aprofitament de Residus

- Conceptes bàsics i cultius principals

- Sistemes termoquímics; combustió i piròlisi

- Sistemes biològics; fermentació, metanització

- Jornada pràctica

Mòdul 5. Altres Energies Renovables

- Hidràulica, minihidràulica i microhidràulica

- Energia de les ones

- Geotèrmica

- Talassotèrmica

- Altres sistemes

- Jornada pràctica

Mòdul 6. Pràctica de disseny i integració d'energies renovables.

Aigua, Conservació, Contaminació, Curs, Ecosistema, Energies renovables, Enginyeria i Arquitectura, Estrès hídric, Estudi propi, Expert Universitari, Impacte ambiental, Mallorca, Medi ambient, Presencial