2016-2017 Expert Universitari en Energies Renovables. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

L'actual situació econòmica i tècnica fa que a la Unió Europea en 20 o 30 anys la major part de l'energia tindrà un origen renovable, al 2020 el 20% de l'energia serà de fonts renovables i al 2050 els països capdavanters de la UE tindran sistemes de producció elèctrica 100% amb ER.

A les Illes Balears hi ha un nombrosos Arquitectes, Aparelladors, Enginyers tècnics i Enginyers Industrials que demanen una major formació en aquest camp, especialment aquests anys de crisis molts de professionals han demanat ampliar coneixements i tenir més formació en un mercat emergent i amb un gran camp d'aplicació a nivell tant local, nacional com mundial.

En aquest curs es donaran els fonaments per dissenyar, dimensionar i conèixer les diferents energies renovables que tenen més aplicació al nostre territori.

Adreçat a

A totes aquelles persones que estiguin en possessió del títol de Grau, Diplomat, Llicenciat, Enginyer Tècnic, Pèrit, Enginyer Superior, Arquitecte, Arquitecte Tècnic, Aparellador. També podran accedir-hi altres tècnics de cicles formatius amb una experiència contrastada