2016-2017 Expert Universitari en Activitat Física i Esport Adaptat.Títol propi de la UIB (15 ECTS).

El Grup d'Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l’Esport (GICAFE) de l’àrea d’Educació Física i Esportiva del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la Universitat de les Illes Balears, conjuntament amb l’Associació Paràlisi Cerebral de Balears, conscients de la demanda d’informació i coneixement sobre temes i àrees d’estudi relacionats amb la formació i investigació en l’àmbit de l’activitat física, l’esport i la recreació en les persones amb discapacitat, ofereixen un Curs d’Expert Universitari dirigit a totes aquelles persones relacionades amb l’atenció a aquest col·lectiu en situació de dependència, interessades en adquirir la formació específica en les activitats físiques i esportives. Aquesta innovadora oferta formativa pretén millorar la formació dels professionals del camp de l’activitat física i l’esport que treballen amb les persones amb discapacitat, ja que la formació específica en aquest àmbit de treball no ha estat mai contemplada a l’estat Espanyol fins a la data.

L’objectiu principal d’aquest programa formatiu és el de brindar els fonaments i eines necessàries per a exercir des de les diverses formacions professionals i àrees de intervenció com promotors i facilitadors de les activitats físiques i esportives amb persones en situació de dependència i, específicament, aquelles amb diversitat funcional.

Mitjançant els continguts teòric-pràctics, l’alumnat desenvoluparà els coneixements necessaris per a fomentar, desenvolupar i establir, amb programes de continuïtat, els itineraris de activitats físiques i esportives per a què formin part de la rutina diària i constant de les persones amb discapacitat fent, a més, les adaptacions necessàries en funció de les característiques de cada persona.

Adreçat a

A tots aquells professionals relacionats amb l'atenció al col·lectiu en situació de dependència, i persones interessades en adquirir la formació específica en les activitats físiques i esportives per a persones dins el context de la diversitat funcional.

Si necessiteu algun suport específic per a realitzar el curs, tant en les sessions presencials com en la plataforma virtual, indiqueu-ho al formalitzar la matrícula i ens posarem en contacte amb vosaltres.

La llengua utilitzada al llarg del curs serà castellà, tant en la plataforma online com en les sessions presencials, teòriques i pràctiques. Per a la realització dels respectius treballs dels mòduls entregats de forma individual es podrà triar castellà o català segons preferències de cada alumne.