2016-2017 Curs d’Actualització Universitària en Desenvolupament d’Apps i Videojocs per iOS en Swift i Objective-C. Títol propi de la UIB (12 ECTS)

El curs proporciona els principis bàsics, els fonaments, les tècniques i eines més emprades per dur a terme el desenvolupament d'apps i videojocs per a dispositius iOS d'Apple. L’objectiu del curs és capacitar els estudiants per al disseny i creació d’apps funcionals des de zero, fent èmfasi en els patrons de disseny, les vistes i interfícies responsives i les funcionalitats específiques de dispositius mòbils tàctils d’Apple.

Adreçat a

El curs s'adreça a qualsevol llicenciat, graduat, enginyer tècnic o superior universitari o a qualsevol persona amb una titulació equivalent en les disciplines relacionades amb el món de la tecnologia o la ciència.

També el poden cursar els estudiants o altres persones interessades en el tema, sols cal que tenguin en compte que el títol que se lis expedirà serà un Diploma o Diploma Universitar. Consultau l'apartat de 'Titulacions'