2016-2017 Expert Universitari en Activitats Físiques i Recreatives per a Gent Gran. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Cada vegada és més significatiu el col·lectiu de persones grans en la nostra societat. Ateses aquestes necessitats observades, cal disposar de professionals que coneguin en profunditat la realitat biopsicosocial de les persones grans i que estiguin degudament capacitats per poder dissenyar i desenvolupar programes d'intervenció que permetin millorar la seva qualitat de vida i la seva salut.

Els materials del curs i l'idioma vehicular serà el castellà

Adreçat a

A professionals del sector de les ciències de l'activitat física i l'esport i a totes aquelles persones interessades en el tema.