2016-2017 Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al segle XXI. Títol propi de la UIB (15 ECTS) EDICIÓ MENORCA

Des d'una perspectiva transversal, que inclou diverses aportacions de la Filosofia, la Psicologia, la Pedagogia i el Treball Social, s'ofereix una formació interdisciplinària orientada a l’autoconeixement, la gestió emocional i el desenvolupament de la comunicació assertiva, amb el propòsit general de fomentar la millora de les relacions intra i interpersonals, amb especial atenció a la comunicació assertiva i efectiva, la construcció de consens, i la solució pacífica de conflictes.

Aquesta formació s’adreça fonamentalment als professionals que s’han de dedicar a educar, orientar, assessorar, i ajudar altres persones amb vista al foment del benestar anímic, com també als titulats que s’hagin de dedicar a la mediació i a les pràctiques del consens i la solució pacífica de conflictes.
També s’adreça a les persones que, tot i no tenir un interès professional, vulguin aprofundir en l’autoconeixement i millorar les relacions amb si mateixos i amb els altres; especialment pares i mares que vulguin aprendre tècniques de diàleg i gestió emocional per facilitar la comunicació amb els fills.

Aquest curs ofereix una formació complementària de les diverses titulacions a les quals s'adreça, i facilita, entre altres, eines de gestió emocional, construcció de consens, mediació i solució de conflictes. Els alumnes que hagin cursat prèviament qualque nivell del curs d'autoconeixement podran sol·licitar el reconeixement de les hores corresponents.

Adreçat a

A diplomats, llicenciats o graduats de titulacions relacionades amb la docència, la filosofia, la psicologia, les ciències de la salut, el treball social, l'educació social, la pedagogia o la mediació, com també a totes les persones que, tot i no tenir titulació, mostrin un interès justificat per conèixer les tècniques i els continguts del curs.

En el primer cas el propòsit és doble: l'aplicació personal i professional, de manera que els professionals interessats a aplicar a la feina els continguts d’aquesta formació puguin servir també amb el seu exemple com a model de referència.

S’adreça fonamentalment als professionals que s’han de dedicar a educar, desenvolupar plans d’acció tutorial, orientar, assessorar, i ajudar altres persones, amb vista al foment del seu benestar anímic, així com als titulats que s’hagin de dedicar a la mediació i a les pràctiques del consens i la solució pacífica de conflictes.