2016-2017 Curs de Llengua i Cultura Espanyoles (OCTUBRE - GENER 2016)

Amb els cursos de Llengua i Cultura Espanyoles de la Universitat de les Illes Balears es pretén fomentar les habilitats comunicatives dels alumnes i que adquireixin els coneixements d'espanyol necessaris per a comunicar-se amb fluïdesa amb hispanoparlants a les activitats de la seva vida quotidiana i professional, així com conèixer la cultura espanyola com a part fonamental del procés de l'aprenentatge de l’idioma en sí.

Per a dissenyar aquests cursos la UIB empra com a referència el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que permet establir una base comú a l’ensenyament i aprenentatge de les llengües.

En aquest marc es proposa un sistema comú de nivells de competència lingüística que parteix de la divisió en tres nivells (A,B y C) que inclouen alhora 2 subnivells cadascun i que es descriuen en termes de competències generals i comunicatives dels alumnes o usuaris a l’hora de realitzar determinades activitats amb la llengua estrangera (recepció, producció, interacció o mediació)

Es duen a terme els següents cursos, per informació i matrícula de cadascun cal accedir al web indicat:

CURS INICI FINALITZACIÓ Nivells Més informació i matrícula

Curs

d' octubre - gener

 Part I: 3/10/2016

 Part II: 28/11/2016

Part I: 25/11/2016

Part II: 3/2/2017

 A1, A2, B1, B2, C1, C2

Pròxim Curs de Tardor 2017/18:

http://www.fueib.org/curs/espanolotono

Part I. Nivell A1: 22/11/2016

Part I. Nivell A2: 28/11/2016

Curs "Encuentros Culturales": 28/11/2016

Part I: 3/2/2017

Curs "Encuentros Culturales": 31/01/2017

A1, A2, Curs Cultura

Curs de

febrer - juny

 Part I: 13/2/2017

 Part II: 24/4/2017

Part I: 31/3/2017

Part II: 9/6/2017

 A1, A2, B1, B2, C1, C2

http://www.fueib.org/curs/espanolprimavera

Curs intensiu de juliol

Prova nivell: 3/7/2017

Inici: 4/7/2017

 Fi: 21/7/2017  A1, A2, B1, B2, C1, C2 http://www.fueib.org/curs/espanoljulio

Curs intenisu de setembre

Prova nivell: 1/9/2017

Inici: 4/9/2017

 Fi: 21/9/2017  A1, A2, B1, B2, C1, C2 http://www.fueib.org/curs/espanolseptiembre

Adreçat a

Qualsevol persona que estigui interesada en aprendre o millorar el seus coneixements d'espanyol.

Test de nivell d'espanyol

Podràs conèixer el teu nivell d'espanyol accedint al següent enllaç:

Test de nivell d'espanyol