Projectes de la FUEIB

Projecte Ed2.0Work (519057-LLP-1-2011-UK-KA3-KA3NW)

Programa Lifelong Learning, subprograma KA2, amb la prioritat principal de promocionar les competències digitals i altres competències transversals clau per a la vida i l'ocupabilitat, en particular l'ús de la Web 2.0 en l'educació i en el treball.

Els socis d'aquest projecte provenen de Turquia, Holanda, Regne Unit, Espanya, Polònia, Estònia, Bèlgica, Àustria i Romania. Accés aquí:

Projecte TrainVET4Jobs (2013-1-ES1-LEO05-68044)

Programa Lifelong Learning, subprograma Leonardo da Vinci (Transferència d'Innovació), amb l'objectiu de donar suport al paper dels professionals de la formació professional per millorar l’ocupabilitat dels alumnes, amb socis d’Espanya, Itàlia, Holanda, Bèlgica, Estònia i Grècia.

Aquest projecte es va iniciar durant l'octubre del 2013 amb la coordinació de la Cambra de Comerç de Granada. Es pot consultar més a:

Projecte AcroJump (2012-1-FR1-LEO05-34226)

Programa Lifelong Learning, subprograma Leonardo da Vinci, té l'objectiu d'acompanyar el trajecte dels adults joves a una ocupació no precària, enfocant-se en accions amb joves de 16 a 29 anys amb feines inestables o sense ocupació, per tal d’afavorir l’orientació i l’acompanyament professional.

Els socis d'aquest projecte provenen d'Espanya, França, Itàlia, Romania i Luxemburg. Coneix més sobre aquest projecte:

Projecte MED MAIN (1C-MED12-48)

Programa MED, centrat en la promoció entre responsables polítics, fabricants, tècnics, enginyers, arquitectes, de la utilització de materials intel·ligents (aïllaments de cobertes d'edificis) per a l'eficiència energètica.

Hi intervenen com a socis Espanya, França, Itàlia i Grècia. Es pot saber més sobre aquesta iniciativa europea a l'enllaç:

Projecte Semsem (544360-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES)

Programa Tempus IV que té com afinalitat la millora de l'ocupació i la mobilitat dels estudiants en els cursos de formació professional del Magreb i el Pròxim Orient amb pràctiques de qualitat a les empreses europees.

Semsem compta amb la participació de vint-i-quatre socis provinents de França, Espanya, Alemanya, Marroc, Tunísia i Líban. Accés a:

Projecte NetMe-In (2015-1-FR01-KA202-014954)

Programa Erasmus+, Aliances Estratègiques (KA2), que pretén a ajudar a joves en situació de risc laboral a disposar d'un perfil digital rigorós en termes de reputació i valoració professional, i a facilitar la seva inclusió en Xarxes Socials Professionals adequades.

Compta amb la participació de deu socis provinents de França, Països Baixos, Espanya, Croàcia, Itàlia i Turquia. Veure més: