Elaboració de propostes normatives d'interès per a les Administracions Públiques en temes nous de tecnologies emergents

Servei dirigit a la preparació d'esborranys de propostes normatives (propostes de decrets o propostes legislatives) que puguin intersar a les Administracions Públiques.

Un grup multidisciplinari de Dret de la Universitat ofereix els seus serveis en l'assessorament i elaboració de propostes normatives en temes jurídics innovadors plantejats per les tecnologies emergents, com en Big Data, Cloud Computing, turisme col·laboratiu, plataformes electròniques de comercialització turística, etc.