Assessorament en el disseny de campanyes publicitàries, branding i nous productes

Anàlisi de les preferències, emocions o prejudicis dels consumidors per desenvolupar productes o serveis més atractius.

Mitjançant tècniques no invasives amb aplicació pràctica al neuromàrqueting es pot valorar en quina mesura crida l'atenció la publicitat online (o offline) i les preferències dels consumidors.

Les formes, les proporcions, el grau de simetria, el color i la il·luminació poden millorar l'experiència del client, augmentar o disminuir l'apetit, reduir l'ansietat o millorar l'estat d'ànim. Conèixer com són percebuts els estímuls de forma conscient o inconscient pot ajudar a millorar el disseny de productes o serveis abans de sortir al mercat.

La UIB compta amb l'equip necessari per a la realització de mesures psicofisiològiques (activitat cerebral, ritme cardíac, etc.) obtenint informació sobre els processos mentals que no percebem de manera conscient i avaluant així els nivells d'emoció, atenció i memòria dels consumidors.

Algunes de les aplicacions del neuromàrqueting són:

  • Avaluació i disseny de campanyes publicitàries
  • Branding (logotips i valor de marca en una empresa)
  • Disseny de nous productes
  • Col·locació d'anuncis en revistes, pàgines web, aplicacions mòbils, etc.