Elaboració de mapes ambientals per a la planificació i ordenació del territori