Estudi de platges i costes per conèixer possibles escenaris futurs tenint en compte les previsions d’onatge i nivell de la mar

Estudi de les previsions futures d'onatge i nivell de la mar per conèixer quin serà l'estat de les platges i costes en escenaris futurs. 

La variabilitat del nivell de la mar i de l'onatge pot provocar canvis a platges i altres sistemes costaners (p. e zones humides).

Per aquest motiu, és important conèixer quines seran les previsions  pel que fa a la submersió de platges o altres extensions de terreny de cota baixa i al risc d'erosió d'àrees naturals.