Assessorament sobre nous mètodes d'ensenyament a través de les noves tecnologies en matèria de les matemàtiques i l'enginyeria

Assessorament en aula invertida com a nou mètode docent dirigit a conselleries, instituts o personal docent i educatiu.

A través de l'aula invertida, el docent pot dur a terme un altre tipus d'activitats individualitzades amb els alumnes i, a més, fomentar la col·laboració de l'alumne, reforçant, així, la seva motivació.

Per tant, l'aula invertida es basa en la idea que l'alumne pugui obtenir informació en un temps i lloc que no requereixi la presència física del professor. Es tracta d'un nou model educatiu que ofereix un enfocament integral per incrementar el compromís i la implicació de l'alumne en l'ensenyament.

Aula interactiva

La Universitat ofereix un assessorament sobre aula invertida i mètodes d'ensenyament a través de noves tecnologies a aquelles institucions, centres educatius o docents, així com a professors en el camp de coneixement de les matemàtiques i l'enginyeria.