Assessorament, disseny i revisió de plans de prevenció i sensibilització contra la drogodependència a centres educatius i professionals amb relació amb menors

Realització i revisió de plans d'intervenció per a tècnics i professionals de la salut que treballin amb persones drogodependents, de tal manera que puguin saber quines són les acciones més adients si es troben amb una persona addicta a substàncies addictives.

Són molts els menors d'edat que comencen a consumir drogues il·legals, com el cànnabis o la cocaïna, en una edat primerenca. Per aquest motiu, és necessari que els centres educatius comptin amb un pla de prevenció amb sessions de sensibilització per a l'alumnat i sessions de plans d'acció per als professors, amb la finalitat de posar en coneixement quines haurien de ser les actuacions a dur a terme davant una situació de consum o addicció a les drogues.

La darrera enquesta estatal sobre el consum de drogues en estudiants d'ensenyament secundari (ESTUDES 2014/2015) posa de manifest que l'alcohol és la substància més consumida, i destaca que ha anat incrementant-se el consum intensiu, on s'estableix que, al voltant del 70% dels joves entre 14 i 18 anys, han begut alcohol en els darrers 30 dies i, d'aquests, l'1.7% ha consumit alcohol diàriament en l'últim mes.

Els investigadors de la Universitat en l'àrea de la drogodependència varen ser reconeguts amb una menció especial en la vinta-i-unena edició dels premis Reina Sofia contra les drogues a l'any 2013 per l'investigació Valoració de les actituds i els coneixements professionals en infermeres davant l'alcohol i l'atenció al drogodependent. 

La investigació se centra en l'atenció sanitària de les unitats d'Urgències, Estada Curta i Salut Mental, amb l'objectiu de descriure les percepcions, els coneixements i les actituds del personal d'infermeria que atén pacients alcohòlics i drogodependents. 

Premi Gibed

La nostra experiència

Guia per educadors i professionals de la salut. Oci amb sentit.

Amb aquestes dades explicades, investigadors de la Universitat amb col·laboració amb altres institucions han elaborat una guia per educadors i professionals amb un pla d'accions d'actuació i prevenció pel consum d'alcohol entre els joves entre els 14 i els 18 anys, titulat Guia per educadors i professionals de la salut. Oci amb sentit. Líders controlant riscs davant el consum col·lectiu d'alcohol entre els joves.