Activitats de Team Building per empreses

Planificació d'activitats de team building per empreses o institucions que desitgin realitzar activitats d'equip en entorns laborals.

Parlem de team building com aquella activitat o servei que organitzen les empreses pels seus treballadors amb l'objectiu de potenciar l'esperit d'equip i la cooperació entre ells. Són activitats expressament dissenyades per fomentar la col·laboració entre treballadors, aconseguir alliberar tensions i relacionar-se amb tots companys. Els investigadors de la Universitat analitzen les necessitats de les organitzacions i empreses i es dissenyen plans d’activitats per aconseguir una major motivació de tot l’equip.