2011 Elements de tancament per a edificació modular prefabricada

Disseny i desenvolupament d'un element de tancament utilitzat en edificacions modulars prefabricades. 

Cerramiento modular

Disseny i desenvolupament d'un element de tancament per construccions modulars prefabricades que resol el problema existent d'ensamblat. 

Descripció

La invenció resol el problema tècnic existent, permetent un ensamblatge més còmode entre el panell i els elements estructurals de l'edificació. Això és possible gràcies a un tancament per construccions modulars prefabricades limitat per dos cants laterals oposats (un superior i un altre inferior oposat a l'anterior). 

Principals avantatges

La invenció consisteix en proporcionar un panell de tancament per a que les construccions modulars prefabricades permetin un ensamblatge més còmode entre el panell i els elements estructurals.

Innovacions

Es tracta d'un panell limitat per cants on un d'ells està fixat a un element estructural dotat de porcions d'encadellat adaptades per realitzar unions entre l'element de tancament i els suports estructurals.

Estat actual

Actualment, es disposa d'un prototip d'aquest panell de tancament. No obstant això, es requereix la construcció del mòdul prefabricat per provar el funcionament dels panells. Es troba registrat com a model d'utilitat en la Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM). 

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats