2013 Sensorització de panells pel monitoratge d'edificacions modulars

Element de tancament utilitzat en l'edificació modular prefabricada per facilitar el control, especialment ambiental, d'aquesta edificació.

Panel sensorizado

Desenvolupament d'un element de tancament destinat a construccions modulars prefabricades per facilitar el control, especialment ambiental, encara que no exclusivament, d'aquesta edificació a través de sensors instal·lats en els elements.

Descripció

Aquesta invenció incorpora un sensor dotat d'una sonda per efectuar mesures repetitives de variables a intervals de temps predeterminats i configurables que permeten un control ambiental de l'edificació. Les variables poden ser de diversa naturalesa: humitat, temperatura, pressió, vibracions, luminància, etc.

L'element constructiu comprèn uns mitjans de transmissió configurats per rebre les mesures des dels sensors i enviar els a una unitat de control, a través d'una comunicació sense fil o per cable, que s'encarrega d'ordenar accions de control corresponents.

Principals avantatges

  • Comoditat per a l'usuari
  • Eficient energèticament

Aspectes innovadors

  • No té impacte visual, al contrari que els elements utilitzats actualment
  • No ocupen espai addicional en la construcció

Estat actual

Actualment, aquesta invenció es troba transferida i protegida per una patent espanyola. 

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats