Realització d’estudis d’impacte climàtic sobre el medi marí

La Universitat ofereix estudis per conèixer quin seria el possible impacte climàtic en el medi marí, on es determinaran possibles escenaris futurs.

Les alteracions que pot sofrir el medi marí a causa de l'efecte del canvi climàtic es poden identificar a través del canvi en l'onatge o el nivell de la mar, canvis de temperatura o inclús en el nivell de salinitat, afectant alhora tant a espècies animals com vegetals com són els peixos o la posidònia.

L'estudi d'escenaris climàtics marins ajuda a predir aquests impactes sota diferents  escenaris futurs d'emissions i planificar mesures d'adaptació.