2005 Utilització del fitat per al tractament de l'aigua

Investigadors de la Universitat han patentat una nou mètode que estableix que gràcies a la utilització del fitat s'aconsegueix inhibir la nucleació i creixement de sals d'un catió divalente seleccionat d'entre CA2+ i MG2+ en l'aigua, de tal manera que s'aconsegueix evitar la cristal·lització de sals càlciques i magnèsiques, utilitzant quantitats molt reduïdes de producte.

Aigua

La present invenció té per objectiu proporcionar un mètode alternatiu als ja existents, que permeti evitar la formació de precipitats a l'aigua sense modificar la composició mineral d'aquesta.

Descripció

La present invenció fa referencia a la utilització del myo-inositol hexafosfat per inhibir la nucleació i creixement de la sal de carbonat càlcic i altres sals d'un catió divalent seleccionat entre calci i magnesi a l'aigua.

Principals avantatges

Aquest mètode aconsegueix proporcionar un mètode alternatiu que permet evitar la modificació de la composició mineral de l'aigua.

Innovacions

La innovació d'aquest nou mètode és la utilització del fitat per inhibir la nucleació

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats