Assessorament i realització d’estudis encaminats a millorar les polítiques i pràctiques en el sector sanitari

Servei dirigit a la realització d'estudis per millorar el sistema sanitari

La qualitat del sistema sanitari no només depèn de les pràctiques professionals que hi intervenen sinó que hi ha altres aspectes que s'han de tenir en compte com l'organització o la gestió sanitària, els climes ètics i les polítiques de salut. 

Un grup de recerca de la Universitat centra la seva tasca en les línies d’equitat i accés a la salut, professions i relacions de poder en l’atenció a la salut, conflictes i pràctiques ètiques en l'atenció en salut i empoderament i participació en salut, i brinda la possibilitat de realitzar estudis amb l’objectiu de transferir el coneixement i oferir propostes de millora en les polítiques i pràctiques en les organitzacions. L’objectiu dels estudis és avançar i progressar cap a un sistema sanitari de qualitat.

Aquest servei s’adreça a hospitals, centres de dia, residències o qualsevol entitat sanitària interessada per estudiar determinades realitats, com els climes ètics institucionals, o aspectes concrets derivats de l’atenció sanitària com la vulnerabilitat, les iniquitats, i per implantar propostes de millora.

La nostra experiència

Des de la Universitat s'han dut a terme diferents projectes, dels quals els tres següents en són una mostra. Un d'aquests projectes és «La pràctica col·laborativa interdisciplinària en l’atenció a la salut i el seu impacte en la pràctica clínica». Aquest s’ha centrat a analitzar les pràctiques col·laboratives entre l’equip mèdic, d’infermeria i auxiliar i la seva percepció sobre l’impacte en l’atenció als pacients i les estratègies per a la seva millora.

Per divulgar els resultats del projecte entre els professionals de la salut s’han elaborat un conjunt d’il·lustracions.

Els altres dos projectes són «Promoción de los cuidados dirigidos a los familiares del paciente crítico en dos unidades de cuidados intensivos» i «Promoción de la práctica colaborativa multidisciplinar en una unidad de hospitalización». En ambdós casos, la metodologia emprada era participativa, i l’objectiu era generar canvis tant en la pràctica clínica com en les dinàmiques de l’equip de salut. A més, es varen estudiar els processos de canvi per tal de generar coneixement sobre la manera com ocorren i es faciliten els canvis en entorns complexos.

A més, els investigadors tenen experiència professional clínica i de gestió que ens aporta el coneixement necessari per identificar àrees de millora properes als professionals, organitzacions i persones ateses, i cercar les millors estratègies per a la transformació dels serveis i la transferència del coneixement.

vinyeta 1
Vinyeta3
Vinyeta 2

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats