Realització de peritatges judicials en genètica forense

Peritatge expert en genètica forense, especialment en casos d'investigació biològica de paternitat.

El Laboratori de Genètica Forense de la UIB té àmplia experiència en l'assistència a judicis com a perit expert en casos d'investigació biològica de paternitat per qüestions relacionades amb adopcions, reagrupament familiar, immigració, herències, etc.

Aquest servei inclou la custòdia de les mostres durant tot el procés assegurant que no han estat manipulades, l'anàlisi de les mostres i la interpretació dels resultats.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats