1999 Producte per blanquejament dental

Desenvolupament d'un nou producte dentifríc o colutori capaç de produir el blanquejament dental. 

La invenció consisteix en un nou i desenvolupat producte de blanquejament dental aplicable a la formulació de pastes dentifrícies, colutoris i preparacions similars.

Descripció

Desenvolupament de nou producte dentifrici blanqueante que pot disminuir l'acció abrasiva del peròxid carbamida, utilitzat fins avui, i prevenir qualsevol risc de desenvolupar processos nocius en les genives i, a més, potenciar l'efecte protector de les mucoses bucals. Tot això és possible gràcies a l'ús d'un enzim, la lactoperoxidasa, que permet que, amb menys concentració de peròxid, majors resultats s'obtenen, de forma més ràpida i amb major intensitat.

Principals avantatges

  • Disminució del temps necessari de contacte de l'agent blanquejant amb la dent

Aspectes innovadors

  • Ús de concentracions més diluïdes d'agent blanquejant

Estat actual

Actualment, aquesta invenció es troba transferida i protegida per una patent en diveros països: Xile, Espanya i Aràbia Saudita.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats