2014 Tractament i prevenció de la litiasi renal oxalocálcica

La present invenció es refereix a una composició que comprèn àcid fític o una sal de fitat, magnesi en forma de sal, hidròxid o òxid i, opcionalment, almenys un poilfenol, amb la finalitat de prevenir la litiasis renal oxalocàlcica. Aquests components poden estar en forma aïllada o formar part d'un extracte vegetal enriquit.

Descripció

Composició d'àcid fític o qualsevol de les seves sals de fitat, magnesi i, opcionalment, polifenols que són útils per al tractament de la litiasis renal. La invenció es refereix, a més, a l'ús d'aquesta composició ja sigui en forma de medicament, d'aliment funcional o de suplement alimentari.

Principals avantatges

Combinació de l'acció d'un inhibidor de la cristal·lització d'oxalat càlcic amb l'acció dels polifenols que, en evitar o disminuir les lesions del teixit papil·lar, disminueixen també el nombre de nucleants heterogenis i la sobresaturació urinària de l'oxalat càlcic.

Aspectes innovadors

Combinació dels fitats amb els polifenols i sals de magnesi que resulta molt beneficiós per al tractament dels càlculs renals, en concret, d'oxalat càlcic, ja que la capacitat inhibidora de la cristal·lització de sals càlciques se suma a aquest efecte beneficiós que presenten els polifenols sobre les lesions papil·lars procedents de l'estrès oxidatiu.

Estat actual

Actualment, aquesta invenció es troba transferida i protegida amb una patent espanyola i una PCT. 

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats