2014 Complement dietètic derivat del cacau per a la prevenció de la litiasi úrica

El producte es basa en les propietats de la teobromina -present en els grans de cacau, com a substància inhibidora de la cristal·lització de l'àcid úric, que causa la litiasi úrica.

L'equip d'investigadors dirigit pel doctor Fèlix Grases, catedràtic de la UIB i director del Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal, treballa des de fa anys en la recerca d’una substància que actuï com a inhibidora de la cristal·lització de l’àcid úric però que no causi efectes secundaris que puguin alterar altres paràmetres de la salut del pacient.

Descripció

El producte es basa en el descobriment d'un nou i potent inhibidor de la cristal·lització de l'àcid úric, reduint els riscos i millorant l'estat de salut de pacients amb malalties com la litiasi renal úrica.

Per la seva aplicació terapèutica, el nou tractament es trobarà en una forma farmacèuticament acceptable o substancialment pura, excloent els addictius farmacèutics normals tal com diluents i portadors.

Els nivells de puresa pel producte és preferiblement superiors al 50%, encara que la realització preferida és superior al 95%

Estat actual

Actualment, aquesta invenció es troba transferida i protegida per una patent espanyola i una PCT. 

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats