2009 Dispositiu portàtil d'anàlisi del pH de l'orina i complements alimentaris per aconseguir l'interval adequat per prevenir càlculs renals

Investigadors de la Universitat han patentat un dispositiu portátil d'análisi del pH d'orina, que permet realitzar un prediagnòstic de forma fàcil i ràpida, a les persones amb problemes de càlculs renals, sense necessitat de personal especialitzat.  A més, han creat uns complements alimentaris que tenen per objecte influir en el pH urinari i aconseguir així una prevenció de la formació de càlculs renals. 

Amb l'objetiu de controlar i prevenir la litiasi renal, investigadors de la Universitat han desenvolupat un dispositiu portàtil, sencill d'utilitzar, per l'anàlisi del pH a l'orina. El dispositiu consta de un sensor de pH, un microprocessador i mitjans de representació dels resultats de l'anàlisi. A més, han desenvolupat complements alimentàris per a pacients amb problemes de litiasis renal per a que sempre puguin aconseguir l'interval preventiu de pH urinari dessitjat (entre 5.5 i 6.2). 

Descripció

La litiasi renal és una patologia que es caracteritza per la formació de càlculs a l'interior dels ronyons o de les vies urinàries a partir de la cristal·lització de substàncies que són presents de manera normal a l'orina, com ara el calci, el fosfat, l'oxalat o les purines. El pH de l'orina és un resultat clau per diagnosticar i tractar de manera correcta aquesta patologia. És necessari que els pacients afectats per aquesta patologia facin un seguiment regular dels nivells de pH urinari.

La present invenció proposa un dispositiu d'anàlisi del pH d'orina amb un sensor de pH, un microprocessador i mitjans de representació dels resultats de l'anàlisi, que es caracteritza pel fet que compren tres indicadors luminescents per activar:

  1. Un primer d'aquests indicadors quan el pH és inferior a un primer llindar de pH
  2. Un segon d'aquests indicadors quan el pH és superior a un segon llindars de pH
  3. Un tercer d'aquests indicadors quan el pH està comprès entre aquests llindars

Aquest dispositiu serà útil pels pacients litiàsics perquè puguin determinar per ells mateixos i amb precisió els efectes d'una dieta, o inclús menjar, aliments, begudes i complements dietètics o medicaments o activitat física sobre la capacitat litiàsica de l'orina. Preferentment, el dispositiu segon la invenció està configurat amb tapa adaptable a un tassó de recollida de mostres d'orina, estant dispost el sensor de ph per entrar en contacte amb la mostra que conté el tassó.

A més, per aconseguir controlar el pH urinari i que s'estabilitzi dins el llindar adequats, s'han patentat complements alimentaris, amb l'objectiu d'aconseguir augmentar, en el cas de si el pH és inferior al llindar indicat o disminuir si el pH és superior a l'interval requerit.

En definitiva, una combinació perfecta, de dispositiu i complements, perquè tot pacient que tengui problemes de càlculs renals pugui controlar el pH urinari des de casa.

Principals avantatges

  • Ràpid, és un dispositiu que en segons t'indica quin és el pH a l'orina.
  • Senzill, pràctic i molt senzill d'utilitzar.
  • Eficaç, el dispositiu té un microprocessador que indica en precisió el pH a l'orina.
  • Sense necessitat de desplaçar els resultats a un laboratori per la seva anàlisi, es pot fer a casa.

Innovacions

  • Dispositiu portàtil: útil per realitzar una mesura fàcil i eficaç del risc litiàsic a l'orina.
  • Processador més eficaç: Fins al moment podia realitzar-se mitjançant un paper indicador de pH encara que no és tan eficaç. 
  • Indicador digital de fàcil maneig i econòmic: la majoria dels pH-metres amb indicador digital eren dificiles de manejar, interpretar i mantenir per part del pacient.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats