Transcripció paleogràfica i estudi de documents antics

Transcripció i edició de documents antics

El trasllat de documents antics a textos actualitzats assegura la seva perdurabilitat i és d'indubtable valor per estudiar aspectes de la història de la llengua, la cultura, els costums i la vida quotidiana dels segles passats, atès que permet que llegeixi i usi aquests documents antics qualsevol persona no especialitzada en labors filològiques.

Un grup de professionals de la UIB es dediquen a la transcripció paleogràfica i edició de documents antics procedents de diferents arxius de Mallorca, de la península Ibèrica i d'Hispanoamèrica. Entre les tipologies documentals més habituals es troben llibres d'actes i de comptes, documents reials, senyorials o notarials (testaments, vendes, lloguers, tot tipus de contractes), títols i sentències, partides de baptisme, defunció i matrimoni, i epistolaris.

És un servei destinat a entitats, organismes o particulars que posseeixin patrimoni documental públic o privat i vulguin transcriure'l o editar-lo.

hipertext1

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats