Realització d'estudis i assessorament per al disseny de programes interculturals

Una educació intercultural parteix des del respecte a la diversitat cultural, evitant elements que obstaculitzin la convivència entre diferents cultures per raons de discriminació de qualsevol tipus. I en aquest sentit, els centres educatius tenen un paper molt important a l'hora de dissenyar els seus programes.

L'educació intercultural és un tipus d'educació de caràcter inclusiu, basat en el respecte, tolerància i la valoració de la diversitat cultural, amb l'objectiu d'eradicar elements que puguin arribar a dificultar la convivència entre les diferents cultures com la discriminació, l'exclusió o el racisme. 

Per aquest motiu, és important planificar accions dissenyades especialment per la integració cultural a escoles o centres educatius per aconseguir així una societat intercultural.