Casos d'èxit

Col·laboració FERRER HOTELS - UIB

ferreret

Ferrer Hotels és un notable exemple de la col·laboració de les empreses amb la Universitat de les Illes Balears, i més concretament amb el Grup d'Ecologia Interdisciplinària, dirigit pel doctor Gabriel Moyà Niell.

La seva cooperació consisteix en la realització d'estudis sobre ecologia de conservació del ferreret, un petit amfibi endèmic de Mallorca, així com altres activitats de caire educatiu i divulgatiu.

Amb el suport de Ferrer Hotels, el doctor Samuel Pinya i el seu equip de col·laboradors del Grup d’Ecologia Interdisciplinària estan estudiant l’ecologia d’aquest amfibi que habita els canons càrstics de la serra de Tramuntana. Aquests ecosistemes són els únics hàbitats naturals on podem trobar el ferreret. Des del seu descobriment (a final dels anys setanta) fins a l’actualitat és objecte de conservació per part del Govern de les Illes Balears, i és considerada una espècie prioritària de conservació.

Actualment el ferreret es troba en perill d’extinció i està inclòs al Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades. La col·laboració de Ferrer Hotels i la Universitat de les Illes Balears contribueix a la conservació d’aquesta espècie emblemàtica, a través d’una tasca de generació d’informació útil per a la seva gestió i a través de l’educació ambiental.